Ana Bučević autorica je 9 knjiga od kojih 7 nosi titulu bestsellera, motivacijska govornica, certificirani Coach Zakona privlačenja, autorica edukacijskog youtube kanala: SAFARI DUHA