Ana Bučević autorica je šest bestsellera, motivacijski govornik, suosnivač BigU Akademije na Hrvatskom, autor edukacijskog Youtube kanala: Safari duha