Impressum

Podaci o tvrtci

Safari duha d.o.o.
Frana Supila 26, 21000 Split
OIB: 98594223241
MBS: 060401372
Direktorica: Ana Bučević
IBAN: HR0924020061100917759 ; SWIFT/BIC: ESBCHR22
Otvoren kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti