KNJIGA – Što (ni)je ljubav

17,64 

2.100,00 RSD

Kada pokušamo definirati ljubav, vibracijski se udaljavamo od ljubavi. Ljubav se ne opisuje, ljubav se osjeća. I ljubav se živi.
Ako je već želimo definirati, neka ta definicija bude opisana emocijom – ljubav je osjećaj kao da si stigao kući…
Ljubav ne treba definiciju, ali sve ono oko nje i što se nje tiče itekako je treba. Upravo zbog nedefiniranja životnih segmenata u kojima se izražava ljubav dolazi do toga da ljudi svašta zovu ljubavlju. Ovom knjigom želim vam pomoći da dođete do vlastitih definicija vezanih uz ljubav. Živjeti život znači živjeti ono što zaista jesmo. Ljubav…

Kategorija: