Život je lijep kad se živjeti zna

23,00  173,29 kn

2,700 rsd

Postoje tri vrste knjiga:
knjige koje vas zabave,
knjige koje vas nečemu nauče i
knjige koje vas promijene.
Čitajući ovu knjigu, doći ćete do odgovora kojoj vrsti ova knjiga pripada.

“Život je lijep kad se živjeti zna” knjiga je koja priča o ljudskim i životnim sudbinama, koje se, kako
ćete saznati, itekako mogu mijenjati, kad se živjeti zna…

U svakoj od pet priča možete pronaći dio sebe i svoje duše te osjetiti kako se njeni rasuti dijelovi ponovno stapaju u cjelinu.

Kategorija: