Uvjeti korištenja

Podaci o tvrtci

Safari duha d.o.o.
Frana Supila 26, 21000 Split
OIB: 98594223241
MBS: 060401372
Direktorica: Ana Bučević
IBAN: HR0924020061100917759 ; SWIFT/BIC: ESBCHR22
Otvoren kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Uvjeti korištenja web domene www.anabucevic.com i njenih podstranica

1. UVJETI KORIŠTENJA

Internetska stranica www.anabucevic.com je u vlasništvu Safari duha d.o.o. Split koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.anabucevic.com koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Web Shopa Safari duha d.o.o. Split i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.anabucevic.com (dalje u tekstu: Web Shop) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.anabucevic.com i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Web Shopa bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Web Shopa u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Web Shopa vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Web Shopa ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

Safari duha d.o.o.Split pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Safari duha d.o.o. Split pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. Safari duha d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Web Shop-u te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Safari duha d.o.o. Split nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Web Shopa, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Web Shopa. Korištenjem sadržaja Web Shopa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

2. SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama www.anabucevic.com, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet stranice www.anabucevic.com I Web Shopa, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Safari duha d.o.o. Split. Usluge Web Shopa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način, te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) stranice www.anabucevic.com I Web Shopa, tvrtka Safari duha d.o.o. Split pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje internet stranice www.anabucevic.com I Web Shop-a.

Korištenje usluga Web Shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, jer u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Safari duha d.o.o. Split ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

3. KORIŠTENJE STRANICE www.anabucevic.com I NJOJ PRIDRUŽENIH STRANICA

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Web Shopom, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, email (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Safari duha d.o.o. Split ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama; uporabiti tuđe podatke; na bilo koji način, korištenje Web Shopa za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam poruka).

Ovi Uvjeti su objavljeni Studeni / Novembar 2021. godine na www.anabucevic.com