Uvjeti kupnje

UVJETI KUPNJE PUTEM WEB SHOPA NA WWW.ANABUCEVIC.COM

 

 1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.anabucevic.com je Safari duha d.o.o. Split Korištenjem usluge Web Shopa, smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Shopa, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa je tvrtka Safari duha d.o.o., Frane Supila 26, 21000 Split, OIB: 98594223241

Korisnike stranica upućuje se da prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Safari Duha d.o.o. Split pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Safari duha d.o.o. Split pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga koje su sastavni dio Web Shopa, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Korištenje usluga Web Shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Safari duha d.o.o. Split, ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.anabucevic.com u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

 

 1. ONLINE KUPOVINA PUTEM WEB SHOPA NA WWW.ANABUCEVIC.COM

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Web Shopa Safari duha d.o.o. Split za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke Safari duha d.o.o. Split, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Web Shopu.

Sve cijene proizvoda na web stranici www.anabucevic.com izražene su sa uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti kupovine. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Safari duha d.o.o.Split na jedan od slijedeći način:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe na Web Shopu.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Safari duha d.o.o. Split zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed. Ovo  pravo kupca odnosi se I  na kupljene karte za smeninare I webinare uz napomenu da je za iste povrat moguć najkasnije do dana održavanja odnosto taj dan je zadnji za podnošenje zahteva. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti Safari duha d.o.o. Split o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora poslane elektroničkom poštom
(u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida). U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu Safari duha d.o.o. Split neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Safari duha d.o.o. Split dužna je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio, ali ne prije nego što joj roba bude vraćena. Povrat novca bit će izvršen ili na dostavljeni IBAN kupca ili, u slučaju kartičnog plaćanja, povrat sredstava na karticu. U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju, Safari duha d.o.o Split. nije obvezna prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost Safari duha d.o.o Split. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.

 

 1. UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.anabucevic.com obuhvaćaju PDV.

Safari duha d.o.o. Split tretira odabrane proizvode u košarici korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, osoblje Web Shopa će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.anabucevic.com i njenim podstranicama, odnosno: ime, tvrtka ili naziv, matični broj i sjedište Trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije o proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja; informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.

U slučaju sudskog spora nadležan je lokalni sud.

 

 1. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 1. a) Plaćanje kreditnim karticama.
 2. b) Plaćanje općom uplatnicom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 5 dana.
 3. c) Plaćanje internet bankarstvom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Web Shop prosljeđuje emailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom Kupac dobiva na email adresu (navedenu u narudžbi) sve podatke koji su potrebni kako bi izvršio plaćanje
Kupac koji plaća kreditnom karticom automatski se vodi na sigurne i zaštićene SSL stranice na kojima upisuje potrebne podatke sa kartice.

Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun Safari duha d.o.o.Split ili odobrenje autorizacije kreditne kartice Kupca. Novčani primitak na računu tvrtke Safari duha d.o.o. Split vidljiv je najranije slijedeći radni dan, odnosno u roku 24-48 sati od trenutka plaćanja (ne računajući vikende, blagdane i praznike). Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak.

 

 1. CIJENA, ROKOVI I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda, te elektronički sustav Web Shopa potom izdaje narudžbenicu na kojoj se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave je iznos zasebno iskazan u košarici ispod cijene jednog ili više naručenih proizvoda i predstavlja fiksan iznos od 23,00 kn (s PDV-om). Cijena dostave jednaka je za cijelo poručje Republike Hrvatske bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca.

Trošak dostave za inozemstvo je 115,00 kn (sa PDV-om) I to je fiksan iznos za dostavu u inozemstvo.

Uobičajeni rok isporuke pošiljaka je od 7 do 10 radnih dana (za pošiljke u RH). Nastojimo sve narudžbe isporučiti u što je moguće kraćem roku.

Ako je riječ o inozemnim isporukama rokovi isporuka su dulji i ovisni o zemlji isporuke –  prosječno do 10 radnih dana za bliže zemlje a 10-20 dana za udaljenije države.
Pošiljke za inozemstvo šaljemo Hrvatskom poštom, putem preporučene pošiljke.

Rok isporuke za otočna i manja mjesta ovisi o posebnom rasporedu vožnje dostavne službe.
Za moguće kašnjenje zbog netočne ili nepotpune adrese primatelja ili zbog zastoja u prometu Safari duha d.o.o. Split ne može snositi odgovornost.

U rok isporuke uključen je dan obrade narudžbe, vrijeme potrebno za kompletiranje i pakiranje narudžbe te isporuku paketa od strane Hrvatske pošte (inozemstvo, otoci i manja mjesta imaju poseban red vožnje).

Ukoliko tvrtka Safari Duha d.o.o. Split nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, prodajno osoblje kontaktirati će Kupca telefonom ili emailom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

Isporuka vaše narudžbe vrši se isključivo Hrvatskom poštom, putem preporučene pošiljke.

VAŽNO: Zbog promjenjive situacije s isporukama uslijed pandemije virusa COVID moguć je potpuni prestanak isporuka za pojedine zemlje ili produljenje uobičajenih rokova.

 1. ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slijedećim slučajevima:

-isporuka pogrešnog artikla ( Prodavatelj pogrešno upakirao)

-isporuka koja ima grešku ili oštećenje

Klasična zamjena po istoj narudžbi i računu nije moguća. Moguć je povrat pogrešno naručenog artikla najkasnije 14 dana od primitka pošiljke.

Pošiljka se vraća na adresu pošiljaoca.

Nakon zaprimanja artikla izvršit ćemo povrat sredstava  za vraćeni artikl ovisno o načinu na koji je narudžba plaćena (povrat sredstava na karticu ili IBAN tekućeg računa). U slučaju da se radilo o propustu pri pakiranju zamjena artikla se vrši o našem trošku na naznačenu adresu.

Moguće je uputiti prigovor, reklamaciju po primitku pošiljke a najkasnije u roku 14 dana isključivo e-mailom na webshop@anabucevic.com.

Prodavatelj će odobriti povrat sredstava ili zamjenu proizvoda kupcu nakon provjere opravdanosti reklamacije. Molimo vas da nam pošaljete informacije s brojem narudžbe, fotografijama proizvoda kojeg reklamirate te opisom reklamacije e-mailom. Na zaprimljen prigovor prodavatelj ce potrošaču odgovoriti najkasnije u roku od 14  dana. Prodavatelj ce smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom dostavljene dokumentacije utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U slučaju opravdane reklamacije omogućujemo povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke zamjenskog proizvoda, prodavatelj će nadoknaditi kupcu vrijednost proizvoda koju nije više u mogućnosti isporučiti.

 1. KONTAKT

Vaša pitanja vezana za narudžbu, reklamacije i dodatna pitanja o proizvodima i uslugama molimo vas uputite na e-adresu webshop@anabucevic.com

Kako biste odgovore na pitanja vezana za narudžbu dostavili u što kraćem roku, savjetujemo da pri upitu navedete i broj narudžbe.

 1. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Web Shop Safari duha d.o.o. Split se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu. Web Shop Safari duha d.o.o. Split  nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Web Shopa Safari duha d.o.o. Split

Web Shop će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shopa. Web Shop prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Web Shop Safari duha d.o.o. Split ne bilježi broj kreditne kartice korisnika/kupaca niti pohranjuje transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica Web ShopSafari duha d.o.o. Split koristi usluge treće strane, i ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti povjerljive podatke.

 

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web domene www.anabucevic.com i njenih podstranica

 1. UVJETI KORIŠTENJA

Internetska stranica www.anabucevic.com je u vlasništvu Safari duha d.o.o. Split koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.anabucevic.com koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Web Shopa Safari duha d.o.o. Split i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.anabucevic.com  (dalje u tekstu: Web Shop) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.anabucevic.com i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Web Shopa bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Web Shopa u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Web Shopa vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Web Shopa  ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

Safari duha d.o.o.Split pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Safari duha d.o.o. Split pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. Safari duha d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Web Shop-u te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Safari duha d.o.o. Split nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Web Shopa, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Web Shopa. Korištenjem sadržaja Web Shopa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

 

 1. SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE

 

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama www.anabucevic.com, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet stranice www.anabucevic.com I Web Shopa, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Safari duha d.o.o. Split. Usluge Web Shopa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način, te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) stranicewww.anabucevic.com I Web Shopa, tvrtka Safari duha d.o.o. Split  pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje internet stranice www.anabucevic.com I Web Shop-a.

Korištenje usluga Web Shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, jer u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Safari duha d.o.o. Split ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

 

 1. KORIŠTENJE STRANICE www.anabucevic.com I NJOJ PRIDRUŽENIH STRANICA

 

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Web Shopom, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, email (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Safari duha d.o.o. Split ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama; uporabiti tuđe podatke; na bilo koji način, korištenje Web Shopa za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam poruka).

Kupnjom ulaznice i/ili bookingom pristajete na objavu fotografija i video zapisa koji će biti korišteni u promotivne svrhe.

Ovi Uvjeti su objavljeni Studeni / Novembar 2021. godine na www.anabucevic.com